Oktobar 2019

DRUGI SOKRATOV KAFE U MOSTARU: KOJEG JE RODA BOG?


Azra Imširović, politologinja iz Sarajeva, sa mladim Mostarkama i Mostarcima na drugom Sokratom kafeuu održanom 31. 10. 2019. razgovarala je o temi "Kojeg je roda Bog?". Učesnice i učesnici su se složili da je zbog ograničene ljudske perspektive Bog nesaznatljiv, no jasno je da u stvaranju nije pravio razliku između muškaraca i žena. Te razlike su, kako kažu, rezultat muške dominacije i jednostranih interpretacija religijskih tekstova, što je dovelo žene u stigmatiziran položaj.

Osim toga, istakli su, i da oslanjanje na pojedine citate religijskih autoriteta iz davnih stoljeća može biti problematično i voditi ka pogrešnim tumačenjima.  Smatraju da su jedini načini kako bi se to izbjeglo u budućnosti, hrabrost za propitivanje svega i kontinuirano obrazovanje.