Novembar 2019

TREĆI SOKRATOV KAFE U ZENICI: PATRIOTIZAM VS. NACIONALIZAM


Na trećem Sokratovom kafeuu u Zenici održanom 6. 11. 2019. godine, tematizovani su patriotizam i nacionalizam. Facilitator je bio Bernard Harbaš, doktor filozofskih nauka. Kod učesnika je došlo do neslaganja u vezi s racionalnošću ovih pojmova. Neki smatraju da nije racionalno biti patriota i da se identifikuju samo kao stanovnici planete Zemlje, a da su ostali identiteti društveno uslovljeni i nametnuti. Za druge je patriotizam odanost ka domovini i predstavlja univerzalnu kategoriju, a bilo je i onih koji su se zadržali na pitanju ko može normirati šta je patriotizam.

Ono u vezi s čim se slažu jeste definiranje šta patrotizam nije – zloupotreba javnih funkcija i korupcija. Propitivano je i to da li je moguća bezuslovna ljubav prema državi, čak i onda kada ona krši ljudska prava, te na koji način doći do minimalnog sistema vrijednosti koji će povezivati različite etnije u multietničkim državama.