TREĆI SOKRATOV KAFE U SARAJEVU: PATRIOTIZAM VS. NACIONALIZAM


Tema "Patriotizam vs. nacionalizam" izazvala je brojna neslaganja kod učesnika na trećem Sokratovom kafeuu u Sarajevu održanom 7. 11. 2019. godine. Facilitator kafea, novinar, Suad Beganović je s učesnicima propitivao u kakvoj su korelaciji ovi pojmovi, da li se međusobno isključuju i koje su njihove negativne implikacije. Učesnike je zanimalo da li su kritika države i traženje pravednosti patriotski činovi.

Isto tako, postavljeno je pitanje zašto se onda, pojedinci koji se usude za opravdanu kritiku proglašavaju izdajnicima i stranim plaćenicima. Na ovom kafeu, što je i cilj Sokratove dijaloške metode, otvorena su mnoga pitanja - da li je država zamišljen koncept, a u slučaju da je tako, šta je onda nezamišljen koncept; koji su kriteriji za patriotizam, te kakvi su motivi i interesi iza svega.