Novembar 2019

TREĆI SOKRATOV KAFE U TUZLI: PATRIOTIZAM VS. NACIONALIZAM


Patriotizam vs. nacionalizam je tema koja je okupila do sada najveći broj učesnika na Sokratovom kafeu u Tuzli. 13. 11. 2019. godine u Coffee Zone prisutni su propitivali šta uopće čovjeka vezuje za naciju, da li država može normirati patriotizam i nacionalizam, te ko ima pravo da određuje mjeru nečijeg patrotizma. Sokratovim kafeom je facilitirala Dženeta Omerdić, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Učesnike je zanimalo, pa su s profesoricom razgovarali i o tome da li je patriotski čin ustati i ograditi se od onih postupaka vlastite nacionalne skupine s kojima se ne slažemo i na kom intelektualnom nivou nastaju granice između univerzalnog (kosmičkog) i uskonacionalnog identiteta.