Novembar 2019

TREĆI SOKRATOV KAFE U MOSTARU: PATRIOTIZAM VS. NACIONALIZAM


"Vi ste žrtve svojih roditelja", citirali su svoje profesore učesnici trećeg Sokratovog kafea u Mostaru 14. 11. 2019. godine, čija je tema bila "Patriotizam vs. nacionalizam". Prisutni su smatrali da je nacionalizam ukrozovan indoktrinacijom i manipuliranjem emocijama, te da u tom smislu i porodica snosi veliku odgovornost.

Sfacilitatoricom Lanom Prlić, magistricom međunarodnih finansija i poslovanja, učesnici su propitivali da li su patriotizam i nacionalizam emocije i šta je od to dvoje lišeno odgovornosti. Kako bi se nacionalistički stavovi prevazišili, kažu, potrebno je otvoriti um, ali svjesni su i činjenice da je za patriotizam potrebna hrabrost i spremnost na odbacivanje jer ljudi lakše praštaju nacionalistima nego patriotama.