Novembar 2019

ČETVRTI SOKRATOV KAFE U ZENICI: SLOBODA


Tema četvrtog Sokratovog kafea u Zenici održanog 20. 11. 2019. bila je "Sloboda". Kafeom je facilitirala Elmana Cerić, profesorica filozofije i teorije spoznaje. Učesnici smatraju da je sloboda jednih ustvari ropstvo drugih, da nam je nametnuto šta smijemo misliti i osjećati i da samo volimo misliti da jesmo slobodni i da postoje samo prividni oblici slobode.
Osim toga, neki smatraju da novac bitno upravlja našom slobodom jer čovjek ne može biti sve što zamisli.

S druge strane, ima i onih koji se ne slažu, te kažu da svi imamo apsolutnu slobodu, naročito u finansijskom smislu. "Fali ideja, ne fali novca." Ističu da samo od nas zavisi kako ćemo koristiti slobode koje su nam date, te su naveli primjer mladih od 17 do 20 godina, koji su zahvaljujući svojim idejama u jednoj godini ostvarili profit od 800.000 KM.
Složili su se u vezi s tim da kada govorimo i razmišljamo o slobodi potrebno je poći od drugih, a ne od samih sebe. Ako vidimo da je neko obespravljen, a šutimo, saučesnici smo toga.