Novembar 2019

ČETVRTI SOKRATOV KAFE U SARAJEVU: SLOBODA



Na četvrtom Sokratovom kafeu u Sarajevu održanom 21. 11. 2019. godine razgovarali smo o slobodi. Adem Olovčić, magistar filozofije, predavač na Internacionalnom Burch univerzitetu, bio je facilitator kafea. Učesnici su promišljali da li su ljudi prije prvog pomena slobode bili slobodni i kad smo našli definiciju slobode; pitali su se da li se sloboda može dosegnuti i da li ona zavisi od našeg mišljenja o njoj. Citirali su i Hegela koji je rekao da "Ko sebe nije mislio, nije slobodan". Međutim, postoje i mišljenja da je sloboda jednaka utopiji, te su istakli i činjenicu da je sloboda (bila) različita u različitim vremena i da nema istu težinu. Propitivali su i zašto ona nije ista u Americi, Egiptu ili Bosni i Hercegovini; te da li zakoni ograničavaju slobodu ili usmjeravaju da moralno djelujemo. Ono u vezi s čim se slažu je da je teško povjerovati da je čovjek slobodan kada mu se konstantno nameće potreba da od svoje okoline dobiva validaciju, a u suprotnom osjeća nesigurnost i anskioznost.