Novembar 2019

16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA


Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je međunarodna kampanja koja počinje 25. novembra – Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra - Međunarodnim danom ljudskih prava.
TPO Fondacija različitim aktivnostima obilježava i podržava Međunarodnu kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Aktivnosti su usmjerene na osvještavanje nasilja prema ženama, na uzroke rodno zasnovanog nasilja kao i na zagovaranje nenasilnog i dostojanstvenog ponašanja prema ženama.

U partnerstvu sa osnovnim i srednjim školama, realiziramo aktivnosti u koje su uključeni nastavnici, učenici i roditelji kako bi zajedno doprinijeli suzbijanju vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja, prevenciji nasilja i osnaživanju žena.
TPO Fondacija poziva sve građane i građanke da ukažu na značaj društvene osude nasilja te potrebu efikasnijeg djelovanja svih institucija nadležnih za zaštitu žrtava i kažnjavanje počinitelja.
U okviru 16 dana aktivizma, TPO Fondacija je objavila konkurs za video na temu zahvalnosti, organizira konferenciju na kojoj će se predstaviti rezultati trogodišnjeg projekta Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje i školske kampanje.