Novembar 2019

ČETVRTI SOKRATOV KAFE U TUZLI: SLOBODA


"Koliko je moguće ostvariti maksimum slobode u datom trenutku?" – pitala je jedna od učesnica Sokratovog kafea održanog u Tuzli 27. 11. 2019. godine. Kafeom je facilitirala Jasmina Husanović, profesorica sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Učesnici su istakli da je sloboda za njih, naprije, bezbrižnost i da su svjesni činjenice da je ona privilegija u različitim dijelovima svijeta. Naveli su i Rusoovu misao da se "čovjek rađa slobodan, a svuda je u okovima" za koju kažu da najbolje opisuje globalno stanje u društvu i da je zapravo sve privid izbora, dok smo ograničeni i uslovljeni na razne načine.

Osim toga, nemaju sva društva iste norme, što implicira da nemaju ni isti odnos prema slobodi i da je "osvajanje slobode" kulturološki uslovljeno. Kažu da je ključ u obrazovanju i socijalizaciji, ali prema trenutnom stanju stvari, bar u našoj državi, poruke koje društvo šalje mladima je da se ropski mentalitet i konformizam više isplate i da su društveno prihvatljiviji.