Novembar 2019

ČETVRTI SOKRATOV KAFE U MOSTARU: ZNAM DA NIŠTA NE ZNAM


Četvrti Sokratov kafe u Mostaru koji je održan 28. 11. 2019. za temu je imao Sokratovu maksimu: "Znam da ništa ne znam." Irma Marić, profesorica na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru sa učesnicima je propitivala koja je svrha obrazovanja i koliko smo uopšte spremni da realno sagledamo koliko znamo. Samorefleksija i  samokritičnost bitno izostaju, škola promoviše isključivo reprodukciju znanja, a pojedincima se ne dopušta da budu u poziciji da nešto ne znaju. 

"Da li nakon osnovne i srednje škole znamo išta?" – pitali su se.  Obrazovanje bi trebalo da čovjeka osposobi za samoodrživost, ne samo ekonomsku, nego i emotivnu, kako bi se osjećao srećno i zadovoljno. Prema njihovoj procjeni, škole veoma malo rade na razvijanju životnih vještina. Problem vide i u tome što idalje mislimo da nam je država dužna ponuditi rješenja, kao što je bilo u prethodnom sistemu, te smo sada nespremni za samoinicijativu i proaktivno djelovanje.