Novembar 2019

NIRA LIDERI PROJEKT: DANI ANTIFAŠIZMA U TUZLI 2019


TPO Fondacija je, u okviru Nira Lideri projekta, nakon četverodnevnog treninga za lični i profesionalni razvoj, studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Zenici, dodijelila pet grantova za najbolje projektne prijedloge. Jedan od tih najboljih projektnih prijedloga jeste projekt ''Dani antifašizma u Tuzli 2019'' koji su potpisali Tarik Smajlović i Mirnes Ćerimović.

Projekt je sufinansiran i od strane grada Tuzle.
Projekt je realiziran tokom mjeseca septembra 2019.

ODRŽANE AKTIVNOSTI

BROŠURA: Dani antifasizma u Tuzli 2019