Novembar 2019

NIRA LIDERI PROJEKT"PREVENCIJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA ŽENA"UDRUŽENJE ''ZADA''


Onaj koji izliječi bolest je vješt liječnik, ali onaj koji je spriječi je najbolji.
U okviru NIRA lideri projekta koji je implementirala TPO Fondacija u obliku četverodnevnog treninga za lični i profesionalni razvoj, učesnice su bile i članice Udruženja ''Zada'' iz Zenice. Članice Udruženja ''Zada'' predstavljaju marginaliziranu skupinu žena Zeničko - dobojskog kantona koje su izrazile potrebu za ovakvom vrstom treninga. Nakon što su prošle obuku pisanja projekta, aplicirale su za Nira lideri projekte kod TPO Fondacije.

Tri projekta ispred Udruženja ''Zada'' su dobila sredstva za realizaciju svojih projektnih ideja. Prvi projekt "Prevencija i zaštita zdravlja žena" se realizovao od augusta do novembra 2019. godine. Koordinatorica projekta je bila Zilha Nadžak ispred Udruženja. Projekt je namijenjen ženama u malim lokalnim zajednicama u ZDK, posebno ruralnim područjima, za promicanje građanskog aktivizma.

 ODRŽANE AKTIVNOSTI