Decembar 2019

PETI SOKRATOV KAFE U ZENICI: NASILJE NAD ŽENAMA


Tema petog Sokratovog kafea održanog u Zenici 4. 12. 2019. bila je ''Nasilje nad ženama''. Facilitatorica kafea, Venita Popović, urednica časopisa "Zeničke sveske", s učesnicima je podijelila neke podatke koje su pokazala istraživanja u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naprimjer, "Samo jedna od četiri žene koje su trpile nasilje su to i prijavile." i  "Svaki četvrti mladić i svaka deseta djevojka vjeruje da jedan šamar nije nasilje." Učesnici smatraju da je cjelokupno društvo – društvo nasilja, ali da je neophodno i da se mi zapitamo da li, kad i zašto šutimo.

Svojom šutnjom i sami doprinosimo ostanku u začaranom krugu nasilja. Facilitatorica je istakla i informaciju da je i neprijavljivanje nasilja krivično djelo, ukoliko je dokazivo da smo znali da se događa.  Budući da se žrtve rijetko odlučuju za prijavljivanje nasilja zbog osjećaja stida i straha, te neadekvatnog kažnjavanja počinilaca, dužni smo da im pomognemo, tako što ćemo se edukovati da bismo ga lakše prepoznali. "Ne smijemo biti tolerantni na nasilje" – zaključak je učesnika.