Decembar 2019

PETI SOKRATOV KAFE U SARAJEVU: NASILJE NAD ŽENAMA


U Kamernom teatru 55 u Sarajevu 5. 12. 2019. je održan peti Sokratov kafe. Tematizovano je nasilje nad ženama. Facilitatorica kafea, Melika Šahinović program koordinatorica iz TPO Fondacije, s učesnicima je pročitala nekoliko odlomaka iz Baseline studije "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje u osnovnim školama u BiH" iz 2017. "Shvatila sam da je dijete usamljeno, niko s njom ne razgovara, ona je samo na internetu, i na kraju razgovora jednog dana, ona meni kaže: "Ja ću se ubiti." – glasio je jedan od odlomaka.

Učesnici su se pitali da li i kako reagujemo ako primijetimo da je neko usamljen i tužan, da li imamo razvijenu empatiju i zašto smo dozvolili da postanemo društvo nasilja. Uz reakcije na nasilje, kažu, dobijete komentare da je danas sve nasilje, a oni smatraju da taj prag koji relativizuje nasilje ne bi trebalo da postoji, te da postoje čin i odgovornost. Nasilje ne smijemo prigušivati. Potrebno je da uradimo najviše što možemo. Ako je nečije najviše to da kaže:"Tu sam. Nisi sam." i to je dovoljno.