Decembar 2019

PETI SOKRATOV KAFE U TUZLI: NASILJE NAD ŽENAMA


"Svaka druga žena je žrtva nekog oblika rodno zasnovanog nasilja u BiH", navela je dr. Amra Delić, specijalistica neuropsihijatrije i psihoterapeutkinja iz Plave poliklinike Tuzla.
Ona je facilitirala petim Sokratovim kafeom održanim u Tuzli 11. 12. 2019. godine, a tema je bila ''Nasilje nad ženama''. Učesnici su pokušali definisati nasilje i propitati koji su njegovi ključni uzroci. Identificirali su da su neki od njih bez sumnje: rodna nejednakost, neprimjeren odgoj i toksični maskulinitet. Potrebno je imati u vidu da nasilje nije čin kratkog vijeka, već da ono ostavlja dugotrajne posljedice.

Problem našeg društva je neprijavljivanje ili neadekvatno reagovanje na nasilje. Bitno je osvijestiti šta zajednica može, a ne čini da pomogne žrtvama kako bi izašle iz sheme nasilja. Nije neminovno da nasilje rađa nasilje. Postoje mehanizmi zaštite žrtava i prevencije nasilja, a da bismo se osposobili za to potrebno je podjednako uključivanje muškaraca i žena, primjereno vaspitanje, permanentno educiranje o rodnoj jednakopravnosti, pozitivnom maskulinitetu i očinstvu kroz obrazovni sistem, te informisanje o zakonima i institucijama koje štite kako prava žena, tako i porodicu od nasilja.