Decembar 2019

PETI SOKRATOV KAFE U MOSTARU: NASILJE NAD ŽENAMA


''Nasilje nad ženama'' je bila tema petog Sokratovog kafea održanog u Mostaru 12. 12. 2019. godine. Kafeom je facilitirala Andreja Pehar, magistra edukacijskih znanosti iz oblasti pedagogije i geštalt psihoterapeutkinja. Za početak je pročitala pjesmu Sanele Kuko "Ljubavna ili O kulturi nasilja". Pjesma tematizuje nasilje u braku koje doživljava žena. Ona za to ima opravdanje i smatra da je lakše ostati u takvom braku, jer nema gdje da se vrati, djeci bi se svi rugali, a ne bi joj bilo dopušteno ni da ih vidi. Zbog osjećaja bespomoćnosti ljudi opravdavaju nasilje, osjećaju sramotu i žele očuvati brak po svaku cijenu.

Učesnici su propitivali zašto je žena ubijeđena da se na takav način neko voli jer je činjenica da onaj ko voli, ne radi takve stvari, te ko jednom učini nasilje, učiniće to opet. Oni smatraju da je tragično to što se ljudi zavaravaju da će nasilje prestati i što nemaju hrabrosti suprotstaviti se i izaći iz začaranog kruga nasilja. Uzročnik tome je patrijarhalni odgoj i to što se sistemski učimo da trpimo nasilje. Nasilje nije privatna stvar pojedinca, pa ako ne prijavimo nasilje ni po čemu nismo drugačiji od nasilnika.