Januar 2020

NASTAVLJENE REDOVNE AKTIVNOSTI SAPERE PROGRAMA
FILOZOFIJE ZA DJECU P4C


Nakon niza realizovanih treninga s ciljem razvoja tehnika programa SAPERE P4C Filozofije za djecu, prva certificirana grupa SAPERE polaznika, nastavnika iz srednjih škola BiH, je u periodu od 22-23.01.2020. radila na simulacijama kritičkog propitivanja. Svi polaznici su pripremili po jednu sesiju sa pažljivo izabranim stimulusom koji je rezultirao plodonosno dijaloško propitivanje. Cilj simulacija kritičkog propitivanja je razvijanje i usavršavanje tehnika i metodologije rada facilitatora. Svi prisutni su kroz uloge facilitatora i učesnika doprinijeli realizaciji 11 dijaloških propitivanja. Posebno je značajno da se razgovara o usvojenim tehnikama rada facilitatora kako bi što kvalitetnije svaki polaznik usavršio sposobnosti za dobro vođenje dijaloškog kritičkog propitivanja. Iz tog razloga su svi imali zadatak pratiti i ocijeniti vođenje i izvedbu sesije facilitatora te snimiti dio propitivanja s ciljem sumiranja ocjena, komentara na urađeno i preslušavanje sesije, što je zapravo odličan uvid u analizu i obradu svake sesija.
TPO Fondacija će, u saradnji sa SAPERE (Society for Advancing Philosophical Enquiry and Reflection in Education) iz Engleske, nastaviti raditi na usavršavanju tehnika kritičkog propitivanja i u narednom periodu.