Mart 2020

OSMOMARTOVSKA IZLOŽBA U DRUGOJ GIMNAZIJI POD NAZIVOM
''VRIJEDIMO LI ISTO?''


''Da li je danas kazna biti žena?, Zbog čega muškarci i žene ne obavljaju iste poslove? Koliko je tradicija zaslužna za budućnost jedne žene?'' samo su neka od pitanja sa osmomartovske propitivačke sesije. Dana 6. 3. 2020. je u prostorijama Druge gimnazije u Sarajevu održana izložba povodom Osmog marta pod nazivom ''Vrijedimo li isto?'', a potom sesija kritičkog propitivanja koju je facilitirala Elmana Cerić. Učesnici su bili učenici i učenice Druge gimnazije završnih razreda. Oni su propitivali porodični, institucijski i diskriminatorni diskurs modne industrije naspram želja, volje, talenata, ideja, sistema vrijednosti žene današnjice.

Razgovaralo se o pojmovima časti, čojstva i predrasudama o rodnim ulogama. Zaključak ovih omladinaca jeste da žene moraju postati empatičnije jedne prema drugima, da je podrška muškaraca nužna pri emancipaciji te da se solidarišu, da se porodica mora modernizirati a potom da se i muškarci osvijeste po pitanju diskriminacije koju vrše svjesno ili nesvjesno nad ženama.