Mart 2020

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA ŽENA NA TEMU "VRIJEDIMO LI ISTO?" U SREDNJOJ ŠKOLI ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN


"Kada sam se odlučila pokriti, ljudi su me pitali da li sam to uradila zbog novca i jesu li me roditelji natjerali na to.", iskustvo je učenice koje je podijelila sa svojim kolegama na otvorenoj učionici povodom 8. marta pod nazivom: "Vrijede li žene i muškarci isto?" u organizaciji TPO Fondacije. Dana 9.3. 2020. učenici Katoličkog školskog centra Sv. Josip i Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn, inspirisani izložbom "Vrijedimo li isto?", diskutovali su o temama: žene u književnosti, položaj žene u Islamu, odnos muškarca i žene u modernom dobu, status žene danas, položaj žena u umjetnosti, kako je žena predstavljena u sevdalinci, a posebno su se kritički osvrnuli na stereotip: "Ima da šutiš i trpiš da mahala ne priča."

Učenici su istakli da žive u društvu punom kompleksa i da je zato bitno šta će drugi reći. Većina učenica je navela da su odgojene tako da paze šta će obući, s kim izlaze, gdje će izaći.
Na kraju diskusije su zaključili da ne trebamo živjeti živote drugih ljudi i da trebamo znati procijeniti čije mišljenje trebamo uvažiti.
"Kad ljubav pobijedi" je pjesma s kojom su učenici završili diskusiju, a koja je ujedno i poruka društvu punom stereotipa.