Mart 2020

PROMOCIJA KNJIGE: "SOCIOLOGIJA RODA – FEMINISTIČKA KRITIKA" AUTORICE ZILKE SPAHIĆ ŠILJAK, NA UNIVERZITETU U ZENICI


"Evidentno je da je diplomacija muški svijet", istakla je dr. Ruth Wiseman koja je bila specijalna gošća na promociji knjige "Sociologija roda – feministička kritika" autorice Zilke Spahić Šiljak. Promocija knjige je održana dana 9.3. povodom Međunarodnog dana žena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Promotori/ce su bili : prof.dr. Damir Kukić, prof.dr. Spahija Kozlić, dr. Sabiha Husić i autorica knjige van.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak. Promocijom je moderirala: doc.dr. Dženana Radončić. Tokom promocije publikacije se naglasilo da pričati o pitanjima rodne ravnopravnosti je veliki izazov u društvu kao što je Bosna i Hercegovina, ali da se u ovu temu treba zaći duboko, govoriti o njoj, razumjeti i racionalno pojmiti.

Također je istaknuto kako u BiH vlada esencijalno nerazumijevanje feminizma, spola, roda, rodnih identiteta tako da je ova publikacija veoma važna za naše društvo, ali i da je važno kako govorimo o ovim pojmovima. Specijalna gošća promocije dr. Ruth Wiseman je iz svog iskustva u radu na ove teme istakla da muškarci i žene snose podjednaku odgovornost o rodnoj diskriminaciji i da svi zajedno trebaju raditi na tome.Na kraju promociji se zaključilo da živimo u patrijarhatu sa uvjerenjem da su muškarci i žene dihotomne kategorije, te je udžbenik "Sociologija roda – feminističa kritika" jedan korak ka postizanju rodne ravnopravnosti.