Mart 2020

OSMOMARTOVSKA IZLOŽBA NA MEĐUNARODNOM BURČ UNIVERZITETU: ''VRIJEDIMO LI ISTO?''


Povodom 8. marta, Dana žena, Internacionalni Burch univerzitet i TPO fondacija organizovali su izložbu na temu "Vrijedimo li isto", te panel diskusiju studenata "Da li muškarci i žene vrijede isto?" dana 10.3.2020. Inspiracija za izložbu su poruke koje se i danas upućuju ženama i sputavaju ih da ostvare svoja prava iako su zakonski ravnopravne sa muškarcima. Neke od prenesenih poruka koje često možemo čuti: "Da imaš 3 doktorata, opet moraš za sudoper"; "Ne treba njoj imovina, ona će se udat'"; "Garant joj nešto fali čim je ostavio"; "Mora da mu je previše zvocala dok je po zubima dobila"; "Nije problem da žena radi, samo da ja zarađujem više. Izložbe su do sada bile postavljene u srednjim školama, a po prvi put danas postavljena je u jednoj visokoškolskoj ustanovi, Internacionalnom Burch univiverzitetu. Obzirom da su srednjoškolci i studenti ključna kategorija, jer su u razvojnoj dobi kritičkog promišljanja, izložba i diskusija ima za cilj da im predstavi činjenice koje pokazuju stvarno stanje u društvu i na tržištu rada kada govorimo o neravnopravnosti spolova.

Tokom panela studenti su propitivali ravnopravnost kroz historiju, te koliko su biološki i sociološki razlozi doprinijeli neravnopravnosti. Zatim su postavljali i odgovarali na pitanja kao što su "da li su žene krive, jer se dovoljno ne bore za svoj položaj, "da li su žene ženama vučice", " da li su žene te koje prenose standarde i vrijednosti na djecu, te da li ta djeca onda ne postaju osviještena o potrebi ravonpravnosti" Zaključak koji su studenti iznijeli je, a ujedno i odgovorili na pitanje "Vrijedimo li isto?" da: "Ne treba da dijelimo prava na muška i ženska, jer sve su to ustvari ljudska prava i treba da vrijedimo isto". Također, za kraju su podcrtali da 8. mart, Dan žena, nije samo borba za žene, nego i muškarce, obzirom da se odnosi na borbu za osnovna ljudska prava, te da bismo sa rodnom ravnopravnošću izgradili kvalitetnije društvo.