Maj 2020

ODRŽAN DRUGI ONLINE SOKRATOV KAFE NA TEMU:
JE LI ŽENAMA MJESTO U POLITICI?


Da li je kvota od 40% za manje zastuljen spol na izbornim listama političkih partija dovoljan podsticaj za žene da se bave politikom u našem društvu? Da li su žene dovoljno hrabre da se suprotstave preprekama društva u postizanju svojih političkih ambicija? Bila su ovo neka od pitanja o kojim su propitivali studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i studenti Internacionalnog Burč univerzitetu u Sarajevu, na drugom online Sokratovom kafeu održanom 21. maja 2020. Sokratovi kafei imaju za cilj da učesnici otkrivaju nove spoznaje propitivanjem teme iz različitih perspektiva, te da na taj način jačaju svoje kritičko mišljenje, izgrađuju stavove, dijele svoje i uvažavaju mišljena drugih učesnika.
Sokratovska metoda dijaloškog propitivanja vodila je učesnike u svijet promišljanja, analize i istraživanja o temi "Je li ženama mjesto u politici?".

Temu su studenti okarakterisali kao interesantnu i posebno važnu, kako za pojedince tako i da cjelokupno društvo u kojem živimo. Većina sagovornika se složila da se društvo suočava s velikim izazovima kada su u pitanju adekvatno informisanje, pravilno definisanje problema i načini prevazilaženja stereotipa i predrasuda koji se vežu za ženu. Moramo mijenjati lično mišljenje da bismo mogli mijenjati svijet oko sebe – zaključila je učesnika iz Sarajeva, dok je učesnik iz Mostara dodao kako je jedan od načina da postignemo promjene zapravo mijenjanje načina naše komunikacije s okolinom. Učesnik iz Banja Luke je zaključio kako nove genracije muškaraca trebaju više raditi na pružanju podrške ženama u njihovoj promociji i zaštiti prava i izbora, što će zasigurno biti jedan dodatni podsticaj za njihov politički angažman i društveno djelovanje. Facilitatorica drugog online Sokratovog kafea je bila Melika Šahinović, program koordinatorica TPO Fondacije.