Juli 2020

6. TRENING U OKVIRU ETOS INICIJATIVE: ''JAČANJE INTERKULTURALNIH I MEĐURELIGIJSKIH KOMPETENCIJA NASTAVNIKA''


Nekada je bitno staviti se u tuđe cipele i sagledati činjenice iz neke druge perspektive. Trebamo se vratiti jedan korak unazad i sagledati cjelokupnu situaciju i kako ona utiče na društvo, i svakog pojedinca koje ga sačinjava. – neki su od zaključaka šestog treninga za trenere u okviru ETOS inicijative koji se održao 3., 4. i 5 jula 2020. u Nadbiskupijskom centru Ivana Pavao u Sarajevu u saradnji TPO Fondacije i RAND iz Hrvatske.
Treneri Ana i Otto Raffai iz Hrvatske su svoju naučnu teoriju i praksu prenijeli na profesore/ice iz BiH.

Pored ojačanih interkulturalnih i međureligijskih kompetencija, učesnici/e su imali priliku da nauče i prektično primijene koliko je, zapravo, važno imati sposobnost nenasilne komunikacije.
Gost treninga je bio mirovni aktivista Goran Božičević koji je sa prisutnima razgovarao o kompetencijama za izgradnju mira koje su temeljne životne kompetencije, a njihovo usvajanje dugoročan je doprinos prevenciji nasilja u društvu.