Juli 2020

TRENING LIČNOG I PROFESIONALNOG RAZVOJA I ZAGOVARANJA SA
STUDENTIMA I STUDENTICAMA IZ BANJA LUKE


Želja za promjenama da imaju bolje, otvorenije i sigurnije društvo je motivacija studenata i studentica Univerziteta u Banja Luci koji su učestvovali na treninzima ličnog i profesionalnog razvoja i zagovaranja u okviru NIRA projekta.
Treninzi su održani 14. i 15. jula 2020. u Banja Luci. Predavačica iz oblasti ličnog i profesionalnog razvoja je bila Melika Šahinović, a znanje i iskustvo iz oblasti zagovaranja, lobiranja i kreiranja medijskog imidža učesnicima je prenijela Bojana Trninić.

Studenti i studentice su pored upoznavanja sa ličnim potencijalima, razumjeli i lične potrebe za interakciju sa drugim ljudima te su spoznali važnost razumijevanja i prihvatanja individualnih različitosti ljudi u okruženju. Također su uz mentorstvo osmišljavali strategije zagovaranja na teme: uključivanje mladih i žena  za participaciju u politici, učenje etičkih vrijednosti, edukacija žena/samoosnaživanje i profesionalna orijentacija mladih.
Učesnici ovaj trening smatraju prilikom da prevaziđu prepreke i strahove i aktiviraju se u svojim lokalnim zajednicama.