Avgust 2020

PRVI ETOS BALKAN SEMINAR: REGIONALNO
POVEZIVANJE I ZAJEDNIČKO UČENJE

Prvi modul ETOS Balkan seminara održan je 27.8.2020. sa predstavnicima Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine s ciljem umrežavanja i zajedničkog rada na promociji učenja i življenja etičkih vrijednosti. Učesnici poručuju da integracija temeljnih etičkih vrijednosti mora doći u prvi plan s obzirom na urušeni vrijednosni sistem i činjenicu da je škola obrazovna a vrlo malo odgojna ustanova.
Seminar su moderirale van. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak i projekt koordinatorica Azra Nezirić, uz učešće ETOS trenera. O ciljevima i primjenjivosti ETOS inicijative u regiji govorio je mr.sci Alen Kristić, a o religijskom i filozofijskom utemeljenju ETOS-a i etičkih vrijednosti Izet Numanović i Miroslav Bagara. Sedžida Hadžić i Amela Petričević su predstavile praktičnu primjenu ETOS-a u školskim planovima i programima i nastavnom procesu. Unutar dijaloškog dijela seminara, učesnici su diskutirali o temeljnim vrijednostima diljem prostora bivše Jugoslavije, od Novog Sada do Kotora preko Podgorice, Osijeka, Đakova, Vukovara, Tuzle, Sarajeva do Živinica.


Diskusije i razmjena iskustava su pokazale da je baza vrijednosti zajednička ali je nadgradnja različita i od nje ovisi naša projekcija iste.
Zaključak prvog modula Etos Balkan seminara bio je taj da je obrazovni sistem u praksi rasadnik nacionalizma, šovinizma, ksenofobije, da se unutar istoga jezik shvaća ratoborno, da nas religijski, ratnički i militantni povijesni revizionizam zatvara u male kružoke koji nam ne daju da ljudski dišemo i gradimo sistem vrijednosti.
U nastavku rada ETOS Balkan mreža će uz podršku TPO Fondacije zajednički usuglasiti  metodologiju i načine rada kojima će privući i potaći učenike i učenice da slobodno i kritički misle (svojom glavom) te da im se gradivo prevede na razumljiv jezik. Kako je jedan učesnik istakao: "dabome, Kant kao takav, neće izuti nijednog srednjoškolca iz cipela, ali hoće suvremeni i kreativni pristupi približavanja velikih ideja mladim ljudima."
Upravo na tom tragu, ETOS inicijativa nastoji nuditi alternativu kao tračak nade da se može i da je moguće raditi i djelovati.
VIDEO SA SEMINARA