Septembar 2020

NOVA KNJIGA "HEALING AND PEACEBUILDING AFTER WAR"


Routledge Press je nedavno objavio novu knjigu "Healing and Peacebuilding After War. Transforming Trauma in Bosnia and Herzegovina" (Ozdravljenje i izgradnja mira nakon rata. Transformacija traume u Bosni i Hercegovini).  Knjiga je rezultat Međunarodne konferencije na temu "Trauma, pamćenje i ozdravljenje" koju je TPO Fondacija organizirala 2016. godine u Sarajevu u partnerstvu sa Univerzitetom u Bostonu, Harvard Centrom za traumu i  izbjeglice, George Mason Univerzitetom, Centrom za pravdu i mir Eastern Mennonite University in VirginiaVrije Univerzitet Amsterdam (Netherlands) i Documenta (Hrvatska).
Urednice Julianne Funk, Marie Berry and Nancy Good u saradnji sa dvanaest autora i autorica su priredile izvanredne tekstove za studente i praktičare u izgradnji mira koji im mogu pomoći da adresiraju pitanja izgradnje mira iz psihološke i psihosocijalne perspektive.
Knjiga je dostupna na:
https://www.routledge.com/Healing-and-Peacebuilding-after-War-Transforming-Trauma-in-Bosnia-and-Herzegovina/Funk-Good-Berry/p/book/9780367027988

Bosanska verzija radova sa ove Međunarodne konferencije je dostupna na TPO web-ssatu:
NEIZLIJEČENA TRAUMA - ZBORNIK RADOVA