Septembar 2020

VII EMIL TOT trening


Suočavanje sa predrasudama u direktnom sučeljavanju sa predstavnicima marginaliziranih grupa u BiH, kao što su Romi, Jevreji, LGBT i muslimanke sa hidžabom. 13.9.2020. je TPO fondacija organizirala VII po redu EMIL TOT trening. Posljednji korak u obuci bosanskohercegovačkih nastavnika za jačanje interkulturnih i međureligijskih kompetencija je uključivao potvrdu znanja i vještina, umjesto klasične forme testiranja. Trening je moderirala van.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak, a gosti predavači koji su sudjelovali u simulacijama sučeljavanja sa predrasudama bili su: Indira Bajramović, Almina Musa, Mirza Halilčević i Igor Kožemjakin.

Indira Bajramović je iz perspektive Roma i Romkinja govorila o uvriježenim predrasudama s kojim se suočavaju Romi, kao što su: "Je li ko javio Ciganima da peru ruke? Kako su Cigani otporni na COVID-19?" " Šta Ciganče pjeva kad se kupa? - Ne pomaže voda, majko."
Almina Musa je učesnicima objašnjavala neljudske postupke prema ženama koje nose maramu i burku. Istaknula je da ih većina doživljava kao nepismene, zaostale, potlačene i bez prava na izbor. Neke od predrasuda koje su učesnici tokom sumilacije govorili Amini su: "A šta će ti ta marama, ti si lijepa žena?!" Na razgovoru za posao: "I baš moraš biti s tim na glavi? Čut ćemo se."
O LGBT pravima, obavezama, o uvredama koje ova grupacija zaprima svakodnevno, o povorci ponosa i uvriježenim predrasudama je govorio Mirza Halilčević. Neke od poruka koje se upućuju pripadnicima LGBTIQ zajednice su: "Plinska komora je rješenje za tebe i pedere poput tebe." "Šteta sto ti otac nije bio homoseksualac, sad tebe ne bi bilo." "Treba vas sve izolovati što dalje od Sarajeva."
Igor Kožemjakin je nastojao učesnicima dokazati da su izjave upućene  Jevrejima klasične zablude i dokaz netrpeljivosti. Neke od tih izjava koje se upućuju Jevrejima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta su: "Izmislili ste holokaust da lakše zavladate svijetom!" "Trebao vas je Hitler sve pobiti!" "Sve vas treba u gasne komore!"
Zaključak posljednjeg EMIL TOT treninga bio je taj da je Bosna i Hercegovina država svih nas, a mi smo i Romi i Jevreji i LGBTIQ osobe, i muslimani i katolici i pravoslavci i sve što možemo biti i što osjećamo da jesmo, a prije svega taj da je planeta Zemlja mjesto svih ljudi koja dijele iste strahove, želje, nastojanja i strepnje, te da, ukoliko želimo dobro planeti, moramo da budemo solidarni s cjelovitošću čovječanstva.