Oktobar 2020

ODOBRENI PROJEKTI JAVNOG POZIVA "ŽENE, MLADI I POLITIKA"


Više: U okviru NIRA projekta i sa ciljem veće uključenosti mladih i žena u politiku i zagovaranje u BiH, TPO Fondacija je realizovala niz aktivnosti za mlade širem BiH. Nakon edukacija o ličnom i profesionalnom razvoju mladih te zagovoranju, koje su za cilj imale unapređenje vještina i kompetencija mladih ljudi u javnom nastupu, kritičkom mišljenju i pisanju projekata, TPO Fondacija je objavila javni poziv pod nazivom "Žene, mladi i politika", namijenjen svim građanima i građankama dobi između 18 i 35 godina da prijave projektne aplikacije s inicijativom koja za cilj ima promociju i afirmiranost mladih i žena u u politici u BiH.
Na osnovu desetina projektni aplikacija koje su stigne na našu adresu iz različitih krajeva BiH, odobreni su sljedeći projekti:
1. Adnan Mević, (OD)GOVORI VEĆ JEDNOM! Visoko
2. Aldin Džino, Promocija aktivnih i odgovornih politika prema mladima, Konjic
3. Bojana Tanacković, Od edukacije do realizacije, Zvornik
4. Berina Meškić, Women to Women (Kampanja WOW!), Zenica
5. Dzemila Mujić, UruŽene za političku participaciju žena, Novi Travnik

6. Harun Kurtović, Mladi Mostara zajedno, Mostar
7. Selma Bleković, Politička pismenost mladih i žena u Lukavcu, Lukavac
8. Olga Tmušić, POSTOJIMiJA, Bijeljina
9. Ivana Čolaković, Podrška mladim političarkama na Lokalnim izborima 2020. godine, Istočno Sarajevo
10. Enisa Klačar, Feminizam u učionici, Sarajevo
11. Samra Šakanović-Prgić, Za jednakost, Orašje
12. Selma Ćatibušić, Platforma za promociju mladih na izborima, Tuzla i Bihać
13. Tarik Smajlović, Mladi za mlade, Tuzla


U narednom periodu očekujemo realizaciju mnogobrojnih edukacije, kampanja, kreativnh radionica, online aktivnosti, zagovaranja i umrežavanja, a sve s jedinstvenim ciljem: podizanjem svijesti kod građana i educiranja o važnosti veće i aktivne uključenosti mladih i žena u politiku BiH. Aktivnosti će se sprovoditi u 13 ražičitih gradova i opština BiH a njihovo okončanje očekujemo 10. novembra kada nam preostaje posljedna aktivnost a to je izlazak na biračka mjesta i glasanje na Lokalnim izborima 2020. godine.