Novembar 2020

VAN. PROF. DR. ZILKA SPAHIĆ ŠILJAK – KAMPANJA "JA GLASAM ZA ŽENU"


Profesorica Zilka Spahić Šiljak je gostovala u emisiji Novi dan kod Ivane Erić na N1. Govorila je o temi zašto je bitno da se više žena nalazi na pozicijama odlučivanja. Prepreke s kojima se žene suočavaju jesu i strukturalne  i sociokulturne naravi. Spahić Šiljak je naglasila da je glasanje duboko emotivan proces u kojem se racionalno ne analizira program stranaka. Glavni razlozi zašto žene više ne razmišljaju o političkim pozicijama jesu, prema Spahić Šiljak, dvostruki moralni standardi s kojima se suočavaju, labirintske prepreke, etiketiranost, uvredljive izjave o glasu, privatnom životu, izgledu. Potom, organizacijske strukture političkih partija nisu tako uređene da bi žene mogle slobodno raditi i iznositi stavove i ideje.

Žene moraju biti prisutne u svim procesima odlučivanja, na svim mjestima odlučivanja jer ženska perspektiva unosi nova viđenja i svjetonazore, načine rješavanja problema, grade horizontalne mreže liderstva i bolje razumiju obespravljene, naglašava Spahić Šiljak.
Glasam za sposobnu ženu da bi bilo socijalne pravde u društvu. Intelektualni kapaciteti koje bh. žene posjeduju bi doprinijeli napretku i progresu ove zemlje, ukoliko bismo ih udružili, kaže Spahić Šiljak.