Decembar 2020

OBILJEŽENA KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA 2020
KOLIKO SE (NE) RAZUMIJEMO?


TPO fondacija je i ove godine učestvovala u kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, kao i afirmisanju i promociji ljudskih prava. Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju, nismo posustali i iskoristili smo alate koje smo i koliko mogli kako bismo ovim važnim temama dali na značaju. Iako živimo u 21. vijeku i rapidnom rastu tehnologije, ne možemo se pohvaliti da odraz rasta tehnologije vidimo i na društvu i društvenim fenomenima. Upravo stoga je izuzetno bitno govoriti o temama poput ovih sve dok posljednjoj ljudskoj jedinki na svijetu sva prava budu osigurana, ona zaštićena i spremna na odgovornost.
U saradnji sa bosanskohercegovačkim školama, učenicima i učenicama, profesorima i profesoricama, uspjeli smo još jednoj generaciji predočiti svu problematiku koju nosi borba protiv rodno zasnovanog nasilja kao i borba za ljudska prava. Škole, profesori/-ice i učenici/-ice koje/-i su učestvovale/-i u ovogodišnjoj kampanji su Srednja građevinska škola Mostar, Katolički školski centar "Sv. Josip" Sarajevo, Druga gimnazija Sarajevo, Treća gimnazija Sarajevo, Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš,  Internacionalna gimnazija Sedef Sarajevo, Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, Osnovna škola "Brčanska Malta" Tuzla, Srednja medicinska škola Tuzla, Osnovna škola "Ilija Jakovljević" Mostar, Osnovna škola "Šejh Jujo" Mostar, Treća osnovna škola Bugojno, Osnovna škola "Srednje" Ilijaš i Osnovna škola "Nova Bila".
Aktivnosti s kojima smo ove godine sudjelovali jesu dvije diskusije u Katoličkom školskom centru "Sv. Josip" Sarajevo s Antoniom Topalovićem o nasilju nad ženama i djevojčicama te Danu ljudskih prava sa Sandrom Bjelan Guska, dva panela s učenicima i učenicama Srednje građevinske škole Mostar o vrstama nasilja i njihovoj prevenciji s Arnelom Buzaljko i Nedimom Mičijevićem.

Odrzali smi i dva panela o nasilju i temi Koliko se (ne) razumijemo? i Danu ljudskih prava sa Srednjom školom za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo i Srednjom školom metalskih zanimanja Sarajevo uz podršku Mreže za izgradnju mira, Centra za kulturu dijaloga i Udruženja nastavnika i profesora Građansko obrazovanje, predavanje i radionica o temi online komunikacije koja povlači problem nerazumijevanja s Internacionalnom gimnazijom Sedef Sarajevo i predavačem Remzijom Šetićem, radionica Budi svoja sa Srednjoškolskim centrom "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš sa Srednjom školom "Stana Milanović" Šabac i debata o Danu ljudskih prava, predavanje o životu osoba s Downovim sindromom sa Trećom gimnazijom Sarajevo i Udruženjem Život s Down sindromom FBiH, radionica o (ne) razumijevanju sa Osnovnom školom "Ilija Jakovljević" Mostar, radionica "Prekidanje tišine o rodno zasnovanom nasilju" sa Zavodom za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli, pisanje pjesama o temi nenasilja, online takmičenje likovnih radova sa Srednjom medicinskom školom Tuzla, radionica o učeničkom pogledu na kampanju 16 dana aktivizma kroz različite izričajne forme sa Drugom gimnazijom Sarajevo, online prezentacija kampanje 16 dana aktivizma i Dana ljudskih prava u Osnovnoj školi "Šejh Jujo" Mostar, online radionica o rodu i spolu, predrasudama i stereotipima te Međunarodnom danu ljudskih prava u Trećoj osnovnoj školi Bugojno, radionica s Vijećem učenika, Vijećem roditelja i Vijećem nastavnika o (ne) razumijevanju u Osnovnoj školi "Srednje" Ilijaš te radionica o ljudskim pravima i nenasilju u Osnovnoj školi "Nova Bila". Ovom prilikom se zahvaljujemo svim profesorima i profesoricama koji i koje su dali svoj doprinos tako što su unutar svog privatnog vremena organizirali sve aktivnosti s TPO fondacijom, kako bi učenicima i učenicama pokazali kako i koliko su ovo važne teme, a kojih pritom nema u udžbenicima.