Januar 2020

DVODNEVNI ETOS BALKAN SEMINAR
MODUL III - KULTURA TOLERANCIJE I NENASILJA


Etos tolerancije, nenasilja i otvorenosti prema drugima je posebno važan danas kada kao izazov imamo, ne samo veliki broj konflikta, već i pandemiju koja je dodatno izolirala ljude jedne od drugih. TPO Fondacija je od 23-24-01.2021 održala treći seminar Etos Balkana u saradnji sa kolegama i kolegicama iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Seminar je otvorila i moderirala v.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak, a voditelji su bili mr.sci Sedžida Hadžić i mr.sci Miroslav Bagara a  gostujući predavač Alen Kristić.
Nakon prva dva seminara učesnici su imali priliku diskutirati i zajedno istražiti potencijale za nenasilje i toleranciju na temeljima Svjetskog etosa. Važan dio ovog seminara je i kreiranje vlastite Deklaracije o toleranciji. Između brojnih poruka koje su učesnici predlagali za ovu Deklaraciju izdvajamo sljedeće:
Nina: "Empatija i prilagođavanje su najvažniji za prakticiranje tolerancije."
Dragana:"Strpljenje i  razumijevanje imaju moć da svijet učine boljim"

Maja: :"Komunikacijom i razumijevanjem do ostvarenja cilja."
Milica: "Poštuj tuđu riječ a svoju brani argumentirano. "
Mirela: "Reći, ali i slušati."Kultura slušanja je vrlo važna a nedostaje u svim segmentim našeg djelovanja.
Seminar je završen predavanjem Alena Kristića na temu "Svjetski etos kao izazov za društveni i međureligijski dijalog" u kojem je istaknuo da u vrijeme kada je pristuna apatija, nedostatak imaginacije da zamišljamo bolju budućnost, nedostatak volje za angžamanom Svjetski etos nam može pomoći da se pokrenemo i suprostavimo bahatim moćnicima. Veliki su strahovi od složenosti i različitosti, i ljudi se ne znaju nositi s tim izazovima, a različitost daje nove resurse i potentnost za rast civilizacije, a svako zatvaranje vodi u izolaciju i osiromašenje.