Februar 2021

"FILOZOFIJA ZA DJECU P4C " - II CIKLUS OBUKE ZA NASTAVNIKE
REALIZOVAN U MOSTARU


Dvodnevni trening P4C – Filozofijaza djecu u okviru programa SAPERE BIH realizovan je u Mostaru u periodu od 17. do 18. 02. 2021. godine za predstavnike Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sporta HNK, Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo Mostar, te nastavnike koji rade u srednjim školama u HNK. Trening je imao za cilj da oformi grupu eksperata u oblasti razvoja kritičkog mišljenja koja će ujedno činiti i prvu grupu s ciljem obuke nastavnike srednjih škola HNK i integracije metode podučavanja P4C u škole ovog kantona.

Dvodnevni trening je započeo analizom dosadašnjih izvještaja nastavnika koji su stečene vještine kroz ovaj program aplicirali u svojim razredima i školskim zbornicama kroz realizacije filozofskih propitivanja. Jedan od ciljeva ovog programa je integracija metoda rada P4C unutar samih škola i prenošenje stečenih kompetencija na nastavni kadar. Povratne informacije nastavnika koji o programu saznaju preko svojih kolega nastavnika i učesnika SAPERE BIH programa su izuzetno pozitivne i ukazuju na potrebu za pronalaženje novih metoda za razvoj zdrave komunikacije unutar samog nastavnog kadra, iz koje bi se trebale crpiti vrijednosti i prenositi ih na učenike u razredima. Posebna važnost ovog programa koji se realizuje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je aktivno učešće predstavnika institucija obrazovanja koji podjednako kroz kolaborativni pristup rade sa nastavnicima na izradi programa za integriranje metoda P4C u škole ovog kantona. Kroz učenje o četiri vrste mišljenja, učesnici su razmjenjivali mišljenja o važnostima zastupljenosti kritičkog, kolaborativnog, kreativnog i brižnog/empatičnog mišljenja. Uz moderatorice programa Elmanu Cerić i Meliku Šahinović, učesnici su uspjeli realizovati filozofska propitivanja i razumjeti bitne karakteristike propitivanja sa učenicima i sa nastavnicima. Posebna pažnja je bila posvećena odabiru stimulusa i korištenju metoda P4C na nastavi u okviru realizacije časa prema nastavnom planu i programu.
U narednom periodu će učesnici realizovati niz filozofskih propitivanja u školama sa učenicima i nastavnicima te se nakon finalnog III ciklusa i testiranja očekuje i certificiranje prve ekspertne grupe za obuku nastavnika u okviru P4C SAPERE BIH programa u HNK.