Mart 2021

ODRŽANA DRUGA PANEL DISKUSIJA U OKVIRU OBILJEŽAVANJA DANA ŽENA


Druga panel diskusija u okviru obilježavanja Međunarodnog dana žena, realizovana je u petak 05. marta, 2021. godine. TPO Fondacija je u saradnji s Britanskom ambasadom u Sarajevu je upriličila program za studente i studentice, kao i profesorice i profesorice univerziteta širom BiH. Skoro 100 učesnika i učesnica su imali/e priliku razgovarati sa zamjenicom ambasadora Velike Britanije u Sarajevu, dr. Ruth Wiseman, kao i sa panelistima, Merimom Jašarević, profesoricom Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, i Nikolom Vučićem, novinarom i aktivistom za ljudska prava.
Nakon projekcije filma Miss Representation, učesnici i učesnice sa Univerziteta u Tuzli, Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Banja Luci, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Internacionalnog Burch univerziteta Sarajevo, Internacionalnog univerziteta Sarajevo i Univerziteta u Zenici, kao i mladi predstavnici/e Udruženja BH novinara  su se pridružili/e panelu kako bi razgovarali o uticaju medija na žene ali i važnostima da se o rodnoj ravnopravnosti razgovara na fakultetima. Prva panelistica, Merima Jašarević se osvrnula na uticaj medija na žene i snažne stereotipe koji su i dalje veoma prisutni u našem društvu, a posebno kada je riječ o ženama u politici.

Posebnu podršku je dala mladim ženama koje se odluče baviti politikom napominjujuće da nažalost nacionalizam i dalje igra veliku ulogu i kada su u pitanju žene u politici gdje se nameću novi kriteriji kao izazovi za žene na njihovom putu ka dostizanju liderskih pozicija. Nikola Vučić se osvrnuo na film Miss Representation kazavši kako je objektivizacija ženskog tijela i dalje pokušava zaustaviti ženu u njenom nastojanju da se izbori s izazovima društva i ostvari u društvenim ulogama koje su i dalje tipične samo za muški rod. Da bismo iskorijenili problem rodne neravnopravnosti, društvo treba djelovati kao jedna cjelina, a njeni članovi i članice raditi za dobrobit i jednih i drugih i biti svima podrška bez obzira na rod, godine, rasu i mnoge druge razlike koje često koristimo kao sredstvo diskriminacije. Ovo je jedan od zaključaka studenata i studentica ove panel diskusije. U svom zaključku dr. Ruth Wiseman je navela kako obrazovanje igra jednu od ključnih uloga u detekciji i rješavanju problema uzrokovano rodnom nejednakosti. Svi učesnici/e ovog i narednog panela koji se održava u utorak 9.3 će imati priliku sudjelovati u konkursu za najbolji esej pod nazivom Rodna ravnopravnost iz moje perspektive gdje ce tri najbolja rada dobiti vrijedne nagrade.