Mart 2021

ODRŽANA TREĆA PANEL DISKUSIJA U OKVIRU OBILJEŽAVANJA DANA ŽENA


Posljednja od tri planirane panel diskusije u organizaciji TPO Fondacije i Britanske ambasade u Sarajevu je realizovana 9. marta 2021. godine. Panel je organizovan u okviru obilježavanja Međunarodnog dana žena, kada su učesnici i učesnice ovog panela bili mladi aktivisti i akivistice i mladi političari i političarke lokalnih zajednica u BiH. Panelu je prisustvuvao i posebnu važnost temi rodne ravnopravnosti posvetio ambasador Velike Britanije u Sarajevu, Matthew Field. Uz panelistice Elmaju Bavčić, ispred Misije OSCE-a u BiH i dugogodišnje aktivistice za ljudska prava, Bojanu Trninić, mladi su imali priliku da razgovaraju o filmu Miss Representation koji su imali priliku progledati ranije i razgovarati o temama rodne ravnoprvnosti i uticaju medija na društveni položaj žena.
Panelistice su naglasile izazove i prepreke s kojima se društvo suočava kada je riječ o rodnoj nejednakost, a u takvim izazovima mediji imaju posebnu ulogu i najčešće onu negativnu zbog iskorištavanja i objektiviziranja ženskog tijela u medijskom prostoru.

Obrazovanje je ključni faktor u podizanju svijesti o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena, centri moći u kojima dominaciju imaju muškarci moraju uključivati više žena, o feminizaciji zanimanja se treba više razgovarati u školama, trebamo podjednako raditi i sa djevojčicama i dječacima na razumijevanju rodne ravnopravnosti i feminizma i pružiti im adekvatne role modele koji će im biti motivacija i inspiracija za lično osnaživanje a zatim i unapređenje cjelokupnog društva. Bili su ovo neki od zaključaka ove panel diskusije. Na kraju u svojom zaključku, ambasador Field je naglasio da je rodna ravnopravnost nikada ne može značiti borbu između žene i muškarca nego zajedničku borbu za unapređenje društva. Svi učesnici i učesnice imaju priliku sudjelovati u konkursu za najbolji esej pod nazivom Rodna ravnopravnost iz moje perspektive gdje ce tri najbolja rada dobiti vrijedne nagrade koji će bti otvoren do 19. marta 2021. godine kada će tri najbolja rada biti odabrana i vrijedno nagrađena.