April-Juni 2021

PSIHOSOCIJALNO OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA


U vrijeme pandemije psihosocijalna podrška je potrebna svima, a najviše nastavnicima koji su u kratkom periodu morali napraviti prilagodbu za online nastavu. Svaka promjena je stresna, a posebno promjene koje su zahtijevale visok nivo igitalne pismenosti i drugačiji način komunikacije sa djecom i roditeljima koji su također pod stresom zbog ovih promjena i izolacije. TPO Fondacija je stoga omogućila nastavnicima osnovnih i srednjih škola iz pet kantona da u periodu od aprila do juna 2021 godine, u okviru EMIL projekta, pohađaju webinare psihosocijalne podrške.
U saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja u HNK, KS, ZDK, SBK i TK, TPO Fondacija je uputila pozive nastavnicima da se prijave na online seminare koje je vodila psihijatrica Dr. Amra Delić uz facilitatorsku podršku v.prof.dr. Zilke Spahić Šiljak i gošću, psihologinju Nerminu Vehabović-Rudež.
Putem Upitnika očekivanja i inicijalnih razgovora, učesnici su imali priliku podijeliti vlastita stresogena iskustva u situaciji pandemije i iskazati svoje potrebe i očekivanja. Rezultati su pokazali da je gotovo 1/2 nastavnika imala COVID-19, da je prisutan visok nivo anksioznosti te da se tokom pandemije nastavnici susreću sa brojnim izazovima, poteškoćama i problemima kako na privatnom tako i na poslovnom planu.

Većina je imala potrebu da dobije nova saznanja, korisne informacije, upute i stručne savjete za prevazilaženje stresa, straha i teških životnih situacija, kao i da putem razmjene iskustava olakšaju sebi i drugima podnošenje trenutne situacije i izazova koje je pandemija sa sobom donijela. Tokom tri mjeseca svake sedmice su nastavnici učili tehnike samokontrole reakcija u situaciji stresa zbog pandemije; kako se osloboditi ljutnje; kako ublažiti i prevazići strah od bolesti, smrti i gubitka voljenih osoba; kako se brinuti o sebi; kako sebi i svojim bližnjim najbolje pomoći kad obolimo od COVID-19; kako pružiti podršku djeci i kolegama koja su izgubili nekog člana obitelji u pandemiji; kako pomoći sebi u napadima panike ili kod depresije; kako pomoći bliskoj osobi koja je ostala bez posla; kako pomoći djeci koja prolaze kroz teške situacije, kao što su smrt bliže osobe ili razvod roditelja; kako žalovati; kako se boriti sa sagorjevanjem na poslu; kako svoje emocije formulirati da ne povrijedimo druge i sebe?
Cjelokupan Program su nastavnici ocijenili kao vrlo korisnu, svrsishodnu i "najneophodniju aktivnost" u vrijeme pandemije, te zahvalili na izboru tema, radnim materijalima, stručnim savjetima, tehnikama, metodama i uputama za upravljanje stresom. Pojedini učesnici izvijestili su o već primjetnim pomacima u osnaživanju, poboljšanju zdravstvenog stanja te pozitivnoj motivaciji za dalju brigu o sebi, vježbanje tehnika i primjenu strategija za upravljanje stresom i nakon webinara.