Decembar 2021

Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi – Zlatan Hrnčić


Knjiga Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi namijenjena je stručnoj i naučnoj zajednici, ali i svim drugim zainteresovanim stranama koje imaju cilj doprinijeti kreiranju kvalitetnijeg društvenog okruženja za planiranje porodice, unapređenju reproduktivnog zdravlja žena i socijalnih politika u Bosni i Hercegovini. U ovom radu se povezuju uzročno-posljedični faktori trudnoće, intimnih partnerskih odnosa, očekivanja društva i definisanje uslova za usklađivanje poslovnog i privatnog okruženja. Stavljen je fokus na prepreke koje imaju žene definisane činjenicom da su one te koje su kroz trudnoću podložne faktorima rizika za nasilne obrasce ponašanja u okviru zdravstvenog sistema, radnih odnosa i intimnih partnerskih odnosa.
U ovom radu jasno su definisane mogućnosti pozitivnog uticaja odgovarajućeg i pravovremenog institucionalnog odgovora na prepoznavanje i prevenciju nasilja nad trudnicama, te su dati osnovi za planiranje razvoja društva u ovoj oblasti. Kroz empirijsko istraživanje, autor kreira jedinstvenu matricu nasilja nad trudnicama koja se ogleda kroz promatranje četiri vrste nasilnih obrazaca ponašanja (fizičko, psihičko, seksualno i ekonomsko), u okviru tri oblasti (intimni partnerski odnosi, zadravstvo i radni odnosi), promatrajući tri vremenske dimenzije (12 mjeseci prije, tokom i 12 mjeseci nakon trudnoće) i posebno obrađuje period poroda. Društvo od žena očekuje rađanje kao mehanizam održavanja postojanosti jedne društvene zajednice. Potrebno je osigurati okruženje koje trudnice neće nepotrebno izlagati poteškoćama i stvarati im prepreke koje će im otežati period planiranja trudnoće, trudnoću, porod i postporođajni period. Ova aktivnost predstavlja značajan posao i zahtijeva angažovanje različitih resursa koji obuhvataju više sektora. Ovaj rad daje pregled prijeko potrebnih koraka u tom procesu.

.