Oktobar 2021

MOJA PRIČA JE VAŽNA – Četiri životne priče


Biti manjina najčešće znači da je osoba nevidljiva, isključena i da se njena/njegova prava ne poštuju. 

U periodu septembar-oktobar 2021. godine  u okviru EUNIC projekta “Moja priča je važna” TPO Fondacija je u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije zabilježila četiri priče života koje pokazuju izazove s kojima se svakodnevno suočavaju različite vrste manjina.

TPO Fondacija na čelu sa timom koji čine: Amina Mašić, Farah Hasanbegović i Vanjom Šunjić je zabilježila priču Dženane Bračković, profesorice Turskog jezika na IUS-u koja se nosi sa izazovom patuljastog rasta.

Centar za interkulturalni dijalog iz Makedonije sa timom koji je predvodila Arta Abduli, zabilježio je priču o Nataliji Cvetković koja je Vlajna i samim tim manjina koja živi u Makedoniji.

Nevladina fondacija „Institut za socijalne inovacije“ iz Crne Gore na čelu sa Ninom Krivokapić, a uz umjetničku pomoć Božidara Miranovića zabilježila je priču o Jonhu Barac koji je pripadnik LGBT zajednice.

Udruženje „Ženske studije i istraživanje“ iz Srbije sa timom koji čine: Margareta Bašaragin i Isidora Dekić su zabilježile priču Nataše Arsenović koja je slijepa.

Priče koje su važne zabilježene su intervjuima koji su inspirisali  mlade umjetnike  da naprave kratke scenarije za filmove, načine fotografije i napišu priče. Umjetnički sadržaj će se u potpunosti izrealizovati u narednom periodu. Svi učesnici projekta koji budu stvarali umjetnički i pedagoški sadržaj te oni koji budu kreirali i vodili intervjue kao i osobe koje daju intervju će imati pravo nad autorstvom, što je definisano posebnim dokumentom. Kliknite ovdje za dokument.