Novembar 2021

U ČETVRTAK, 25.11.2021 GODINE, ODRŽANA JE ONLINE PANEL DISKUSIJA NA TEMU “MUŠKARCI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA”


University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) projekat koji TPO fondacija uz podršku Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini realizira na 17 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, je u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ panel diskusijom na temu „Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja“ okupio veliki broj zainteresiranih studenata i studentica ali i nastavnog osobla na partnerskim univerzitetima.

Panelisti na ovom susretu bili su uvaženi prof. dr Damir Arsenijević, Nikola Vučić sa televizije N1 i Mirza Rastoder, direktor Homework HUB tima. Susret je moderirala gospođa Dženita Zidrum.

Panel diskusijom “Muškarci protiv rodno zasnovanog nailja” je otvoren prostor za suočavanje sa važnom ulogom koju muškarci tebaju preuzeti u sistemskoj borbi protiv rodno zasnovanog naislja. Panelisti su u okviru ove rasprve prepoznali rodno zasnovano nasilje kao prepreku za razvoj društva u cjelini, kako u socijalnom tako I u ekonomskom smislu. Prepoznavanje i ukazivanje na uzroke rodno zasnovanog nasilja je u tom smislu važan preduslov za kreiranje mirnijeg i stabilnijeg društva u kojem su muškarci, žene i djeca slobodni da uživaju svoja prava i u kojem su njihova prava poštovana.

Rodna nejednakost i nejednaki odnosi vode rodno zasnovanom nasilju i trebaju biti tretireni kao takvi. Autor publikacije “Kritika toksične muškosti” Nikola Vučić je tim u vezi u svom izlaganju naglasio da je zajednički osnov identiteu muškarca i žene sadržan u dimenziji osnovne ljudskost u kojoj je imerativ biti odgovoran, tolerantan empatičan i osjetljiv prema marginalizaciji i ugnjetavanju bilo koga ko ne ugrožava ili ne ugnjetava drugoga. Vučić je u tom smislu istakao da biti muškarac i biti žena u društvu znači imati zajedničke nosive stubove na kojim će graditi sobstveni identitet.

Panelista Mirza Rastoder je istakao da je osnovni i najrasprostranjeniji oblik rodno zasnovanog nasilja u našem društvu u stvari psihološko nasilje i da je nedostatak reakcije na ovaj oblik nasilja ono što najviše zabrinjava. Prof. dr Damir Arsenijević naglasio je važnost kontinuiranog kritičkog promišljanja i propitivanja patrijarhalnih rodnih odnosa. Kroz ovaj vid propitivanja potrebno je ukazati na duboko ukorjenjeni sistem moći u kojem se rodno zasnovano nasilje ne prepoznaje kao takvo.

Zaključak ove online panel diskusije je da individualiziranje rodno zasnovanog nasilja nije adekvatan odgovor i da društvo u cjelini treba da reaguje na pojave rodno zasnovanog nasilja tako što će se o ovim pojavama govoriti u kontekstu uzročno posljedičnih odnosa moći u društvu koji dozvoljavaju pasivan odnos prema rodno zasnovanom nasilju.

Proaktivan pristup i suočavanje sa ovim pojavama u javnom i univerzitetskom prostoru je osnov za preventivno djelovanje u smislu suzbijanja rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije.