Decembar 2021

U saradnji sa TPO Fondacijom i uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini je u Franjevačkoj klasičnj gimnaziji u Visokom realizirana je kampanja „16 dana aktivizma“


Klasična franjevačka gimnazija se i ove godine pridružila kampanji „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja se obilježava u preko 1.700 organizacija, u više od 100 država i koja obuhvata važne međunarodne datume koji povezuju žene, nasilje i ljudska prava. U tom kontekstu je u četvrtak 2.12.2021. u Franjevačkoj klasičnoj gimnazijii, pod vodstvom prof. Dragane Koprivica, održana radionica pod nazivom „Rodna neravnopravnost“. Učenici su prvo pogledali film o rodnoj neravnopravnosti, stereotipima i diskriminaciji, a zatim kritički propitivali primjere rodne neravnopravnosti u vlastitoj sredini i šire te razgovarali o društvenim normama i načinu na koji one utječu na generalizaciju rodne neravnopravnosti, ističući važnost obrazovanja u sprečavanju rodne neravnopravnosti. Radionica je ostvarena u suradnji s TPO Fondacijom iz Sarajeva i Britanskom ambasadom iz Sarajeva, u okviru kampanje pod nazivom „Progledaj“.