Decembar 2021

U Mješovitoj školi za tekstil kožu i dizajn u Sarajevu je u okviru projekta “STOP rodno zasnovanom nasilju“ održano predavanje psihologinje i pedagoginje Almedine – Pašić Muratović na temu: „Budimo odgovorni, prijavimo i osudimo rodno zasnovano nasilje”.


Koordinatorice Alma Ahmethodžić i Edita Teparić su u okviru projekta STOP rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji čije aktivnosti se realizuju kroz ETOS inicijativu TPO Fonacije u Sarajevu 23.11.2021. sa početkom u 20:00 sati realizirale predavanje na temu: Budimo odgovorni prijavimo i osudimo rodno zasnovano nasilje. Predavanje je pripremila Almedina Pašić-Muratović pedagog i psiholog. Predavanju su prisustvovali učenici i učenice od I-IV razreda, profesori kao i roditelji učenika i učenica. Nakon predavanja svi prisutni su imali priliku da iznesu svoj komentar. Uz pohvale za održano predavanje prisutni su istakli da o ovim i sličnim temama treba češće razgovarati i da je problem rodno zasnovanog nasilja općenito sve aktuelniji iz brojnih razloga. Nakon predavanja poslana je poruka:“ Ono što počne vriskom ne smije završiti ćutanjem.“