Decembar 2021

U okviru Etos inicijative je u osnovnoj školi “Husino” Tuzla održano niz aktivnosti kao dio kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”


Visok stepen prisutnosti nasilja u našem društvu, ali i zastupljenost vršnjačkog i rodno – zasnovanog nasilja pred škole, kao odgojno-obrazovne ustanove, postavlja veoma odgovorne zadaće sa ciljem prevencije ovih pojava. Prevencija nasilja jedan je od ključnih izazova sa kojim se obrazovni sistem suočava stoga su neophodne planirane i koordinirane aktivnosti kako bi se što uspješnije pristupilo ovom problemu.

JU Osnovna škola "Husino" Tuzla u svom radu prepoznatljiva je kao škola u kojoj se promiču univerzalane životne vrijednosti. Uz podršku direktora škole Danijela Barišića, u okviru Etos inicijative je u saradnji sa TPO Fondacijom iz Sarajeva JU Osnovna škola "Husino" Tuzla, u periodu od 26.11. 2021. do 10.12.2021. realizirala niz aktivnosti u okviru obilježavanja kampanje 16 dana aktivizma pod nazivom "STOP SVAKOJ VRSTI NASILJA!"

U okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti ,realizirane su projektne aktivnosti koje su za cilj
imale promicanje univerzalnih etičkih načela, prevenciju nasilja, predrasuda i stereotipa, kao i učenju nenasilne komunikacije i poštovanja drugog i drugačijeg.

Na nivou škole, za sve učenike od prvog do petog razreda pripremljene su i realizirane radionice
"ŠTA SU PREDRASUDE?", za učenike od šestog do devetog razreda radionica "RAZLIČITI, NE ISTI". Radionicu "STOP PREDRASUDAMA" za učenike od prvog do petog razreda u centralnoj školi održale su nastavnice Tomić Gordana i Petričević Amela, a u Područnoj školi "Ljubače" nastavnice Tokić Nataša, Mehanović Selma i Ahmetović Zijada. Likovni i literarni radovi izloženi su na tematskoj izložbi u Domu kulture Husino.