Decembar 2021

U okviru Etos inicijative je u osnovnoj školi “Husino” Tuzla održano niz aktivnosti kao dio kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”


Učenici  IV3 razreda JU Treće gimnazije u Sarajevu su zajedno sa profesoricom sociologije Đuldinom Kurtović, obilježili kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.  
Učenici su Koristili materijal koji zagovara međusobno poštovanje, uzajamnost, ravnopravnost i toleranciju, i to prije svega, iz djela „Svjetski etos“ i „Graditeljice mira“ (autora Alena Kristića).
Na ovaj način su željeli pokazati da postoje snažne osobe koje su unatoč raznim oblicima rodno zasnovanog nasilja odabrale zagovaranje mira i vrijednosti koje čine život svake osobe dostojanstvenim i prosperitetnim u okvirima demokratskih vrijednosti.
Na panoima su predstavili primjere takvih osoba, ali su željeli izraziti i svoje mišljenje u vezi različitih uloga muškaraca i žena u društvu. Na ovaj način su istaknuli da svako ljudsko biće, bilo da je žena ili muškarac, zaslužuje jednaku pažnju, ljubav, priliku i da zaslužuje da bude ravnopravno tretirano i zaštićeno od bilo kojeg oblika diskriminacije. Zaključeno je da tema o rodno zasnovanom nasilju treba da bude aktualizirana i da se kroz razne oblike nastavnih i vannastavnih aktivnosti razgovara o njoj, otvoreno i transparentno.