Nov 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – IMPLICITNA PRISTRASNOST I STEREOTIPI


O izazovima suzbijanja stereotipa i predrasuda govori i čuveni citat Alberta Einsteina ,,Puno je teže razbiti predrasudu nego atom“. Stoga je diskusija o ovoj temi od iznimnog značaja. Prof. dr. Jasna Kovačević, u ponedjeljak, 15. novembra 2021. Godine, održala je prvu od tri Zoom radionice za studente i studentice Univerziteta u Sarajevu, a povodom obilježavanja globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

Radionica je tematizirala implicitne pristrasnosti, stereotipe i diskriminaciju. Voditeljica radionice je prikazala put od predrasude do diskriminacije te u kojim sve oblicima diskriminacija može da se pojavljuje. Pozivu na radionice su se odazvali/e studenti i studentice sa Ekonomskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Pedagoškog fakulteta te su aktivno diskutirali/e o vlastitim iskustvima sa stereotipima i diskriminacijom. U nastavku sedmice, bit će realizirane radionice o feminizaciji siromaštva i feminističkim pravnim teorijama sa prof. dr. Validom Repovac Nikšić sa Fakulteta političkih nauka (17.11.2021.) i prof. dr. Amilom Ždralović sa Pravnog fakulteta (19.11.2021.).

Serija radionica je organizirana u sklopu projekta University and Gender Mainstreaming - UNIGEM u okviru kojeg UNSA učestvuje kao partnerska institucija.