Nov 2021

SOKRATOVI KAFEI MOSTAR – INTERKULTURALNOST


Otvoreni dijalog i sloboda mišljenja su jedni od principa demokratskog društva. Pravo da primimo informaciju, pravo da iznosimo mišljenje i ne budemo osuđivani na osnovu istog su temeljna prava svakog čovjeka. Kroz Sokratove kafee otvoreno, slobodno i argumentovano dijalogiziramo o društveno aktualnim temama. Održan je prvi Sokratov kafe u Vinyl kafiću, u  Mostaru kojim je moderirala doktorica socioloških nauka, Merima Jašarević. Druženju i diskusiji su prisustvovali studenti i studentice Univerziteta ,,Džemal Bijedić“ u Mostaru, a tema je glasila ,,Interkulturalnost“.

Detaljan program narednih Sokratovih kafea u Mostaru pogledajte na linku: https://nf.unmo.ba/novosti/-292.aspx