Nov 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO


Informativnu radionicu na temu "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja", održala je prof.mr Sandra Ivanović, koordinatorica projekta ispred UIS, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 16.11.2021. godine.

Na radionici su prisustvovali studenti Mašinskog fakulteta i Muzičke akademije Univerziteta Istočno Sarajevo. Predstavljena je kampanja, predavanja koja će biti održana na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i predstavljene su mogućnosti uključivanja studenata u aktivnosti. Studenti su aktivno učestvovali u diskusiji i predstavili neke od ideja za aktivnosti u okviru predstojeće kampanje.