Nov 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE (BIJELJINA) UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU


Predavanje na temu "Zašto je rodna ravnopravnost korisna za sve" održana je 18.11.2021. na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini. Prisutnim studentima kampanju "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja " predstavio je član Savjetodavnog odbora Kancelarije za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof.dr Srđan Lalić. Studentima se obratila dekanica prof.dr Vesna Petrović, a predavanje je održala Anja Rajak, viša asistentica na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini.

Cilj ove prezentacije je bio da studente podstakne na preispitivanje rodno zasnovanih pretpostavki, da ih upozna sa značenjem pojma feminizam, da im predstavi aktuelne podatke o položaju žena na lokalnom i globalnom nivou, te da im predoči koristi koje rodna ravnopravnost donosi, kako za žene i muškarce, tako i za društvo u cjelini.

Studentima se,  također, obratio i Mladen Đurić, koordinator lokalnog volonterskog servisa “Otaharin” koji je prestavio projekte koje UG “Otaharin” već godinama realizuje na temu zaštite prava žena i rodne ravnopravnosti, kao i rezultate istraživanja o svijesti osnovaca i srednjoškolaca po pitanju rodne ravnopravnosti. Studenti su pozvani da se uključe u predstojeće aktivnosti u sklopu realizacije kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”.