Nov 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET U BANJA LUCI


Šta je rod, a šta spol? Kako tumačimo biološke karakteristike koje su nam date, a kako one društveno nametnute? Koliko se u ovim oblastima pojavljuju stereotipi i predrasude?; su samo od nekih pitanja na koja su predavač i učesnici/e radionice tražili odgovore. U utorak, 16.11.2021. godine, u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci održana je prva od tri radionice posvećene obilјežavanju i promociji globalne kampanje „16 dana aktivizma“. Radionice se organizuju u okviru projekta UNIGEM, koji realizuje TPO fondacija u saradnji sa 17 univerziteta iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH.

Tema prve radionice je bio „Koncept rodne ravnopravnosti“, a prisutni studenti/ce i nastavnici/e su imali priliku da se upoznaju i diskutuju o različitim određenjima koncepta rodne ravnopravnosti, razlikama između spola i roda, obrascima reprodukcije rodnih nejednakosti, primjerima „banalizacije“ rodnih nejednakosti u popularnoj kulturi, primjerima dekonstrukcije rodnih stereotipa u popularnoj kulturi i sl.

Učesnice i učesnici radionice jednoglasno su se složili da koncept rodne ravnopravnosti predstavlja neopravdano zapostavljenu temu na UNIBL i da treba daleko više insitirati na njegovoj promociji i implementaciji kako u akademskom, tako i vanakademskom kontekstu. Moderator radionice je bio dr Dalibor Savić, docent na Studijskom programu Primijenjena sociologija Fakultet političkih nauka Univerzitet u Banja Luci i član Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Banja Luci.