Nov 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA - RODNA MOBILNOST I RAZNOLIKOST U TRANSPORTU (UNIVERZITET NOVI SAD)


Na Univerzitetu u Novom Sadu (UNS) u okviru 16 dana aktivizma održane su tri radionice, koje su promovisale pitanja iz oblasti rodne ravnopravnosti, kao i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja.

Prvu radionicu je održala gostujuća predavačica iz Danske, 12.11.2021. godine, prof. dr Hilda Romer Christensen pod naslovom: Gender Smart Mobility and Diversity in Transport.

Concepts, Methods, Practices., koja je predstavila vezu između roda i pametnom transportu kao važno pitanje u urbanim metropolama širom Evrope. U primjeni roda i različitosti (posebno starosti, klase, etničke pripadnosti, invaliditeta) na oblast transporta, predavanje se bavi novim izazovima i mogućnostima u vezi sa sektorom pametnog transporta i politikama planiranja mobilnosti uopšte. Istražuje i procenjuje kako su rod i različitost upleteni u koncepte i različite oblike praksi pametne mobilnosti u politici, planiranju i inovacijama.

Osim toga, predavanje je nudilo primjere u rasponu od načina zajedničke mobilnosti u Evropi, preduzetništva i rodno zasnovanih inovacija. Predstavlja ideju rodno pametne mobilnosti kao primjera za buduće planiranje transporta i prakse mobilnosti. Ključni ugao koji presjeca ovaj rad je da li pristupi pametnoj mobilnosti podrazumjevaju više ili manje sposobnosti, pristupačnosti i jednakosti za različite grupe. Predavanje je bilo naučnog tipa i imalo je za cilj da predstavi rad i ekspertizu prof. dr Hilde Romer Kristensen.