Nov 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – RODNO-ZASNOVANO NASILJE: KONCEPT, DEFINICIJE, STATISTIKA I POLITIKE (UNIVERZITET NOVI SAD)


Drugu radionicu NA Univerzitetu u Novom Sadu je održala dr. Zorana Antnonijević, pod naslovom: Rodno-zasnovano nasilje: koncept, definicije, statistika i politike. Dr Antnonijević je objasnila kako je nasilje je globalni fenomen. Skoro pola miliona ljudi na svetu se svakog minuta nalazi u situaciji stvarnog ili potencijalnog nasilja. I svaka od ovih manifestacija nasilja ima svoju rodnu dimenziju.

Na predavanju je govorila o nastanku razvoju koncepta rodno- zasnovanog nasilja, kakve vrste ovog nasilja postoje i kako se ono definiše. Također su istaknuta najnovija istraživanja o učestalosti nasilja u Srbiji, kao i o najčešćim formama koje ono ima. Konačno, problem rodno-zasnovanog nasilja i nasilja prema ženama sagledan je iz teorijske perspektive rodnih studija i sociologije, odnosno feminističkih studija nasilja koje su u nastanku u svetu.

Posebna pažnja posvećena je najnovijim istraživanjima u vezi rodno- zasnovanog nasilja na naučno-istraživačkim institucijama. Poslednji dio predavanja bio je posvećen politikama i strategijama za borbu protiv rodno-zasnovanog nasilja na nacionalnom, regionalnom (EU) i transnacionalnom nivou (UN).