Nov 2021

Sokratovi Kafei Tuzla – Dijalog


Svaki ljudski pokret, izraz lica, položaj tijela i slično predstavlja na određeni način komunikaciju, pa tako je i „nekomuniciranje“ zapravo jedan oblik komuniciranja. Kroz kvalitetnu komunikaciju možemo razumijevati ljudske potrebe, izbjegavati sukobe, aktivno slušati, jasno poslati poruku, motivisati druge za razgovor. Odnosno, dijalog je neizostavan dio svakog kvalitetnog odnosa.

U Coffee Time/Galeriji Mandžić u Tuzli, 22.11.2021. je održan drugi po redu Sokratov kafe pod facilitacijom profesorice Dženete Omerdić, a upravo na temu 'Dijalog'.

Kafeu su prisustvovali studenti i studentice Univerziteta u Tuzli. Razgovarano je o potrebi vođenja dijaloga, pitali smo se da li smo zadovoljni svojim sugovornicima, da li nas dijalog ponekad frustrira, a prisutni/e su na kraju zaključili/e da za dijalog ne postoji alternativa.